Печат

"Дни на специалностите"

on . Posted in Дневник

 
На 29-30.10.2014г. бяха проведени „ Дни на специалностите“. Студентите представиха резултатите от проведеното актуализирано обучение.На организираните изложби  и другите съпътстващи мероприятия, присъстваха  не само студенти и преподаватели на ФТТ,но и гости участващи в Международната научна конференция“Техника, технологии, образование“ ICTTЕ 2014.
 Снимковия материал е от съпътстващи мероприятия:
1.Изложба-ревю на специалност „ДТММИ"
2.Изложба на Специалност „ТХ"
3. Изложба на Специалност „АИУТ" и „ЕТ"
4.Откриване на реновираната лаборатория по „Отоплителна техника" за специалност „Топло- и газоснабдяване"
5.Тест-драйв,организиран от фирма „Йовчев и синове"ООД
6.Изложба на селскостопанска техника,организирана от фирма „Златекс"ООД
 
Линк към статията