Печат

Февруари

on . Posted in Дневник

Със стартирането на летния семестър на учебната година започна обучението и по останалите учебни дисциплини, по които е предвидена актуализация на учебното съдържание. Успоредно с теоретичното обучение, което се провежда в базата на Факултета студентите посещават партньорските фирми, където имат възможност да наблюдават реален производствен  процес и да изпълняват определени дейности, наблюдавани и насочвани от ментори – представители от партньорите, които споделят своя практически опит с обучаваните студенти.

Посещение на специалност „Топло и газоснабдяване“ във фирма „Екоенерджи технолоджи“ ЕООД по дисциплината „Енергийни биотехнологии“

Посещение на студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника“ във фирма „Иваго-България“ ЕООД