Печат

През януари

on . Posted in Дневник

Разработена и е и съгласувана Анкета за оценяване на степента на удовлетвореност на студентите от проведеното обучение по актуализираните учебни програми. Дадена е възможност студентите, освен оценка на проведеното обучение, да могат да формулират препоръки и предложение за организацията на обученията в реална производствена среда и задълбочаване на връзките с бизнеса.