Печат

Септември

on . Posted in Дневник

През месец септември продължиха активните срещи между преподавателите от ФТТ-Ямбол и партньоските организации, участващи в проекта „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол”.  Цел на тези срещи е изясняване на вида, съдържанието и методите на обучение, които ще се предложат с актуализирането на учебното съдържание по дисциплините. Задълбочават се контактите между членовете на работните екипи по специалности в областта на професионалните компетенции.

Посещение в Тонзос:

Във връзка с провеждането на практическото обучение по дисциплината „Дизайн на тъкани“ студентите от ФТТ – Ямбол посетиха фирма " Тонзос АД " гр. Ямбол, чиято основна сфера на производство е жакардовото тъкачество, в което е специализирана фирмата. Студентите се запознаха с използване на специализиран софтуер за изработване на жакардов патрон  по идеен проект на жакардова тъкачна рисунка. Придобитите знания и умения ще помогнат на студентите за професионална реализация в областта на жакардовото тъкачество като десенатор или технолог.