top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 46 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora
PDF Print E-mail
There are no translations available.

ОБЯВА

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-2017 г. съгласно Решение № 328 на Министерския съвет от 03.05.2016 г. по следните научни специалности (докторски програми):

Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии,

Докторски програми:         

1. Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати, редовно обучение;

2. Технология на плодовите и зеленчуковите консерви, редовно обучение

Срок за подаване на документи: до 13.11.2016 г. , Факултет Техника и технологии – Ямбол - ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181

Информация за докторски програми в ТрУ и необходими документи: ТУК

 

ОБЯВА

Тракийски университет - Стара загора и Факултет "Техника и технологии" - Ямбол

Организират допълнителен прием на документи за кандидатстудентски конкурс за

ОКС „магистър“ платено обучение след висше образование по следните акредитирани специалности:

 

v"Автотранспортна и земеделска техника"

v"Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия"

v"Автоматика и компютърни системи"

v"Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация"

v"Мултимедийни  и компютърни системи и услуги"

v"Електротехника"

v"Топло и газоснабдяване"

v"Технология на храните"

КАНДИДАТСТВА СЕ С ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

1. Ако издаването на диплома за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка;

2. Кандидати, завършили Тракийски университет, на които издаването на диплома за висше образование е предстоящо, представят уверение, издадено от деканата към факултета.

Срок за подаване на документи:   до  30.10.2016 г.

Документи за участие в конкурс се приемат в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, в Библиотеката (230).

Допълнителна актуална информация на телефони: 089 683 2320 и 088 640 5009.

Кандидатстудентска информация:  http://ftt.uni-sz.bghttp://www.uni-sz.bg; тел.046/64 01 23.   

                                        

Второ класиране държавна поръчка магистри и първо класиране платено магистри

Необходимите документи за записване за ОКС"Магистър" са:

 Диплома за ОКС"Бакалавър"-оригинал и копие, диплома за средно образование-оригинал и копие, 4 снимки, такса 320 лв./ заплаща се в касата на ФТТ/ , 10лв.  документи. Записването става в стая 231.

ОБЯВА

 

Тракийски университет - Стара загора и Факултет "Техника и технологии" - Ямбол

Организират допълнителен прием на документи за кандидатстудентски конкурс за ОКС „бакалавър“ след средно образование

 За следните специалности платено обучение:

v"Автотранспортна и земеделска техника", задочна форма

v"Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия", задочна форма

v"Автоматика и компютърни системи", задочна форма

v"Електротехника", задочна форма

v"Топло и газоснабдяване", задочна форма

v"Технология на храните", задочна форма

За специалностите може да се кандидатства с:

  • оценки от ДЗИ;
  • или тест по  ОТП , който ще се проведе по график в сградата на учебния корпус на Факултет Техника и технологии”-Ямбол;
  • Оценки от конкурсни изпити проведени в други висши училища.

Подаването на документи за кандидатстудентски конкурс за ТрУ-Стара Загора и ФТТ-Ямбол в Библиотеката/230/

Срок за прием на документи:  до 18 октомври 2016г. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора

Допълнителна актуална информация на телефон: 089 683 2320

Кандидатстудентска информация: http://ftt.uni-sz.bg;http://www.uni-sz.bg; тел.046/64 01 23

ОБЯВА

Информация от BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Открита е процедура за набиране на проектни предложения по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

За повече информация: 042/699271  Отдел „Проекти“

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

Всички студенти редовно обучение, държавна поръчка е необходимо в началото на учебната година да подадат декларация за здравно осигуряване. При повече от 3 неплатени вноски се губят здравните права.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

за студентите задочно обучение

ЗИМНИЯТ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016/2017г. ЩЕ ЗАПОЧНЕ на 09.01.2017г. 

ЗАПЛАЩАНЕТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕЗ НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ 2016г., но не по-късно от 09.01.2017г.

по БАНКОВАТА СМЕТКА НА ФАКУЛТЕТА. 

ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ 

ще се проведе от 01.09.2016г. до 10.09.2016г.

 

ОБЯВА  

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS

  

 

Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

Обща брошура на ФТТ 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло- и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

 
ПРИЕМ 2016-2017 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

Last Updated on Tuesday, 16 August 2016 15:12
Продължение
 
Обяви и съобщения! PDF Print E-mail
There are no translations available.

12.09.2016 Публикуван е разпис на учебните занятия за ОКС"Бакалавър", редовно обучение зимен семестър на учебната 2016/2017г.


01.07.2016 Публикуван е график за провеждане на Държавни изпити за ОКС "Бакалавър" през юлската сесия на учебната 2015/2016г.


 

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2016-2017


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014