top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 8 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora
PDF Print E-mail
There are no translations available.

 СЪОБЩЕНИЕ  

  

Уважаеми колеги, 

     В периода 01 – 28 февруари 2016 год.

Университетска библиотека предоставя временен достъп до продуктите

на RSC Gold – над 1 млн. статии и части от книги в областта на химическите науки. 

    RSC Gold е фантастичен ресурс на Royal Society of Chemistry 

 (Кралското общество по химия) 

За достъп използвайте: http://pubs.rsc.org/ 

Повече информация за ресурса: http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp

 

Достъпът е на база IP адреси и е възможен само в мрежата на Университета.

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  

 

На вниманието на всички студенти! 

Заповед 176/28.01.2016г. на Ректора на ТрУ-Стара Загора

относно заплащането на таксите за летния семестър. 

 

 

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS

 

 

Молебен за здраве и благодарност към спомоществователите за изграждането на

 храм „Св. Патриарх Евтимий“, и просперитет на Тракийски университет

  

 

Уважаеми колеги,

библиотеката при Тракийски университет ни предоставя  достъп  до списанията на JSTOR

 

  

Във  Факултет „Техника и технологии“

се проведе ХХІV научнаконференция за млади учени „Мениджмънт и качество“

 

 

Дипломиране на доктори от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

в Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

 

Наградени преподаватели от специалност

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“

 

 

Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

Обща брошура на ФТТ 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

 „Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло- и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

 
ПРИЕМ 2016-2017 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОКС "Доктор".

Last Updated on Thursday, 04 February 2016 10:11
Продължение
 
Обяви и съобщения! PDF Print E-mail
There are no translations available.

 


03.02.2016 Публикуван е график за провеждане на поправителни изпити от януарската сесия на учебната 2015/2016г. за I курс, редовно обучение


03.02.2016 Публикуван е график за провеждане на поправителни изпити от януарската сесия на учебната 2015/2016г. за II курс, редовно обучение


03.02.2016 Публикуван е график за провеждане на поправителни изпити от януарската сесия на учебната 2015/2016г. за IIIкурс, редовно обучение


03.02.2016 Публикуван е график за провеждане на поправителни изпити от януарската сесия на учебната 2015/2016г. за IV курс, редовно обучение


19.01.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити ОКС"Магистър" зимен семестър на учебната 2015/2016г. двугодишен курс на обучение от  нетехнически специалности


19.01.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити ОКС"Магистър" зимен семестър на учебната 2015/2016г. двугодишен курс на обучение от Професионален Бакалавър и др. технически специалности


19.01.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ОКС "Магистър" зимен семестър на учебната 2015/2016г. едногодишен и втора година на двугодишен курс на обучение


15.12.2015 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за IV курс редовно обучение и поправителни изпити за IV курс задочно обучение през януарската сесия на учебната 2015/2016 г.


15.12.2015 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за III курс редовно обучение и поправителни изпити за III курс задочно обучение през януарската сесия на учебната 2015/2016 г.


15.12.2015 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за II курс редовно обучение и поправителни изпити за II курс задочно обучение през януарската сесия на учебната 2015/2016 г.


15.12.2015 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс редовно обучение и поправителни изпити за I курс задочно обучение през януарската сесия на учебната 2015/2016 г.


 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2016-2017


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014