top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 15 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home

Faculty of Technics and Technologies of Trakia University - Stara Zagora
PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

  Кандидатстуденти изпити за 2016/2017г. - четете тук

Кандидатстудентски справочник можете да видите ТУК 

 

ПОКАНА

 На 11 май ще се проведе Ден на отворените врати във ФТТ- Ямбол 

 

Уважаеми колеги,

      До 15 юни 2016 година имаме достъп до колекцията  Cambridge Journals. 

 Включени са над 300 рецензирани академични списания в помощ на научната и изследователска дейност.

Достъпът е до колекциите от 1997 год. до настоящия момент.

За връзка: http://journals.cambridge.org

Достъпът се осъществява от университетската мрежа.

 

 ОБЯВА 

"Пилко” ЕООД, търси Технолог на месо и месни продукти

 

ОБЯВА

Факултет "Техника и технологии"- Ямбол организира

състезание по: "Майсторско управление на автомобила" 

 

ОБЯВА 

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС 

О Р Г А Н И З И Р А т

XХV международна научна конференция „мениджмънт и качество” 

за  м л а д и  у ч е н и 

11-12 МАЙ 2016 г. – ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ

 

ОБЯВА

Факултет „Техника и технологии“ организира

обучение за работа с програмен продукт SOLID WORKS

  

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS

  

Уважаеми колеги,

библиотеката при Тракийски университет ни предоставя  достъп  до списанията на JSTOR

 

 

Във  Факултет „Техника и технологии“

се проведе ХХІV научнаконференция за млади учени „Мениджмънт и качество“

 

Дипломиране на доктори от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

в Русенски университет „Ангел Кънчев“

  

Наградени преподаватели от специалност

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“

 

 

Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

Обща брошура на ФТТ 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло- и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

 
ПРИЕМ 2016-2017 PDF Print E-mail
There are no translations available.

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

Last Updated on Monday, 11 April 2016 10:27
Продължение
 
Обяви и съобщения! PDF Print E-mail
There are no translations available.

 


08.04.2016 Променена е датата за семестриален изпит по дисциплината "Хидравлика" за специалностите АТЗТ и ТГС втори курс задочно обучение

 


05.04.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити на ПК "Учител" и "Инструктор за обучение на водачи на МПС" през априлската сесия на учебната 2015/2016г.


05.04.2016 Публикуван е график за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за ОКС „ МАГИСТЪР“ през поправителната априлска сесия на учебната 2015 / 2016г.


04.04.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, редовно обучение и поправителни изпити за задочно обучение през АПРИЛСКАТА сесия на учебната 2015/2016г.


16.02.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, задочно обучение през лятната сесия на учебната 2015/2016г.


16.02.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за II курс, задочно обучение през лятната сесия на учебната 2015/2016г.


16.02.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за III курс, задочно обучение през лятната сесия на учебната 2015/2016г.


16.02.2016 Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочно обучение през лятната сесия на учебната 2015/2016г.


15.02.2016 Публикуван е график за провеждане на поправителни изпити за ОКС"Магистър", редовно обучение за зимен семестър на учебната 2015/2016 г.


15.02.2016 Публикуван е разпис на учебните занятия за ОКС"Бакалавър", редовно обучение за летен семестър на учебната 2015/2016 г. 


 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2016-2017


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014